Gravearbeid

store og små oppdrag

Har dere behov for graving?

Bergen Maskin & Asfalt AS utfører alle typer gravearbeid. Vi utfører både store og små oppdrag for private og bedrifter.

Dette er alt fra drenering av grøfter, avretting, oppbygging av mindre veier, parkeringsplasser, vannlekkasjer, vann og avløp. Gravearbeid / mindre grunnarbeid for hus, hytter, tilbygg m.m.

Vi tar på oss alt arbeid i forbindelse med bygging og vedlikehold av veger og plasser. Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi tilby alt fra prosjektering til ferdig lagt asfalt.

Drenering og utvendig isolering av kjellere i hus og bygg. Vi bruker materiell av høy kvalitet for å sikre det beste resultatet. Vi har maskiner og utstyr for å komme til på de fleste steder.

Drenering

God drenering er ett viktig steg for å sikre godt innemiljø.

Når vi utfører denne type arbeid dokumenteres dette ved at vi tar bilder og legger ved dokumentasjon, slik at kunden ser hva som er levert. Riktig høyde/fall på rørgate, avrenning, skille jord og pukkmasser med fiberduk er blant annet elementer som avgjør kvaliteten på levert arbeid.

Graving for drenering av nyanlegg, støttemurer, nye boliger og utskifting av gammel drenering rundt grunnmurer og grøntarealer/ hager med mer. Komplette arbeider etter forskrifter og ønsker fra kunden. Varige løsninger.

Grunnarbeid

Grunnarbeid er som oftest ”usynlig”, men faktisk den viktigste jobben som gjøres.

Det hjelper lite med flinke håndverkere til støping, steinlegging, asfaltering, hagearbeid osv, dersom grunnarbeidet ikke er godt nok.

Graving om vinteren?

Mange fordeler ved graving om vinteren.

  • Frost i bakken reduserer tilgrising av eiendommen på de steder der arbeidet skal foregå.
  • Grøftens omfang i bredde blir redusert. Dette fordi frosten skaper større stabilitet i grøfteveggene.
  • Hagen benyttes i mindre grad om vinteren.
  • Etterarbeid kan igangsettes før vekstsesong starter til våren, fordi massene har sunket ferdig.
  • En utsettelse av arbeidene til våren kan føre til lange ventetider før arbeidene igangsettes. Bransjen har da mye å gjøre og lange ventelister.
    Dessuten er dette en tid da hagen igjen blir tatt i bruk etter vinteren.
  • Hagen kan tas i bruk relativt tidlig på våren.

Planering

Vi utfører planering av mindre plasser for garasjer, tilbygg, boder, parkering m.m.

Vann og avløp

Vi lokaliserer, graver og utbedrer problemer ved eksisterende installasjoner, samt nyanlegg.

Vi samarbeider med rørleggere og andre spesialister som kreves for oppdraget. Levering og montering av betong- og plastkummer for vann, spillvann, drensvann med mer.

Ring oss

Send e-post