HMS

Safety Bmt

HMS

Bergen maskin og transport AS

Vi er opptatt av HMS...


Vi i Bergen Maskin & Transport AS er stolte over våre ansatte, utstyret vårt og kundene våre. Vi er opptatt av at alle våre ansatte, kunder og samfunnet rundt oss skal oppleve at vi leverer tjenester og produkter på en sikker og effektiv måte. Vi arbeider målrettet for at den daglige arbeidsutførelse skal være preget av vår visjon og våre verdier. Vi har satt oss høye mål for kvalitet og HMS.
Vår visjon er å ha et arbeidsmiljø som fremmer trivsel og helse, dette er avgjørende for at bedriften skal kunne nå sine mål. Vi praktiserar at God HMS -etikk og -adferd gir god økonomi, trivsel og kvalitet. - Målet vårt er null skader på personer. - Vern om det ytre miljø skal alltid ivaretas. - Være en lagspiller og fremme en trivelig arbeidsplass. - Erkjenne viktigheten av HMS arbeid også prioritere dette ved alt arbeid - Raportering av alle Uønskede Hendelser i bedriften RUH for at vi skal kunne lære av våre feil - Utføre sikker Jobb Analyse SJA før ukjente arbeidsoppgaver igangsettes. - Kvalitet på utførende arbeid i alle ledd Vi mener at gjennom noen nøkkelpunkt vil vi nå våre mål: Med kompetanse vil vi kunne planlegge og da også levere kvalitet på en sikker og strukturert måte gjennom godt sammarbeid med folkene rundt oss.