Brøyting og vintervedlikehold24t døgnvakt Telefonummer: 90524600

Bergen Maskin & Transport AS utfører brøyting og salting for private, bedrifter, borettslag, sameier og det offentlige i Bergen og omegn. Vi benytter oss av flere typer maskiner og kjøretøy som gjør at vi sørger for god framkommelighet når vinteren setter inn. Vi tilbyr faste service avtaler slik at du har en garanti for at vi er på plass når vinteren setter inn.

24 timers døgnservice:

Vi har beredskap 24 timer i døgnet vinterhalvåret


Vi tilbyr følgende tjenester:

- Brøyting med Pickup
- Brøyting med Lastebil
- Brøyting med Hjullaster
- Brøyting med Snøfreser
- Manuel snørydding
- Bortkjøring av snø
- Fjerning av snø fra tak
- Istapp fjerning
- Strøing med salt
- Strøing med sand


Hvorfor bruke oss:


Konkurransedyktige priser
God kvalitet på arbeidet
Fast service avtale
24t døgnservice
Dyktige medarbeidere

vinter-vedlikehold-broyting-snokjoring-bortkjoring-av-sno-bergen-maskin-transport-hordaland-vinter-tjenester
izuzu brøyt

Fakta om brøyting

Effektiv brøyting, snø- og isrydding med hyppige tiltak er et viktig grunnlag. Hensikten med snøbrøyting er å fjerne løs snø fra et brøyteareal. Brøytearealet kan i tillegg til vegbanen også omfatte møteplasser, busslommer, rasteplasser, snuplasser, parkeringsplasser, gang- og sykkelfelt, fortau mv. Snøbrøyting utføres vanligvis med plog montert på en pickup, men også lastebil, traktor, høvel eller hjullaster kan brukes som bæremaskin.


Snøbrøyting bør utføres under eller umiddelbart etter snøvær. Det er viktig å etterstrebe at snøbrøyting utføres før perioder med mye trafikk for å unngå at snøen blir nedkjørt til et snødekke som er vanskelig å fjerne med plog.


For å få best mulig effekt av plogen bør brøytehastigheten ikke være over 40 km/t.

map-info-en

Riktig saltmengde?

Vi har elektronisk GPS styring av saltmengden på våres biler. Det vil si at du får nøyaktig den saltmengden som skal være (ant gram pr kvm) Du får nøyaktig tidspunktet når saltebilen har vært der og nøyaktig hvor den har vært.


Dette er en trygghet for deg som kunde, slik at du får det produktet du betaler for. I tillegg sparer man miljøet for unødvendig salting

Grave om vinteren? Vintergraving? Det er mange fordeler med å grave om vinteren. Bergen Maskin & Transport

Hvordan bruke salt?

Salt er et hjelpemiddel i vinterdriften i tillegg til brøyting for å opprettholde eller raskt gjenopprette bar veg. Saltet bidrar til å opprettholde bar veg ved kuldegrader og gjenopprette bar veg etter snøvær. Bar veg vil normalt gi bedre framkommelighet og sikrere kjøreforhold enn en veg med snø- eller isdekke.


Det er særlig to forhold som er avgjørende for hvorvidt salt må brukes i vinterdriften; klima og trafikkmengde. På veier med høy trafikk og i områder med vekslende klima vil vinterdrift med kun bruk av brøyting og sand ha begrenset effekt. Sand vil fort «blåse» av veien på grunn av trafikken. På rim, tynne ishinner og på våt is har sanden begrenset effekt med hensyn til økning i veggrep og varighet. På veger med høy trafikk vil man ved snøvær oppleve rask oppbygging av snø- og issåle, selv med hyppig brøyting.


Trafikken vil polere snø- og issålen og gi lav friksjon. Salt vil hindre tilfrysning av våt vegbane og dermed hindre dannelse av ishinne. Ved duggfall vil salt hindre at rim gir glatt vegbane. Ved snøvær vil saltet hindre oppbygging av snøsåle og gjøre snøen lettere å fjerne med brøyting.


Trafikk bidrar til økt effekt av salttiltak. Trafikken hjelper til nedknusing og fordeling av saltet, og til opptørking av vegbanen. Salt vil derfor brukes på veier med relativt høy trafikk, og i områder og perioder med vekslende temperaturforhold. Det er godt kjent at salting kan ha negative effekter på miljø og materialer. Når det velges å benytte salt i vinterdriften, er det et mål å benytte så lite salt som mulig, samtidig som framkommelighet og trafikksikkerheten opprettholdes.
Det er nødvendig med god kunnskap om salt, hvordan det virker og tolkning av værvarslet for å få et godt resultat. Det skal saltes når temperaturen er: * over -6 grader under og etter snøvær * over - 8 - 10 grader ved fare for tilfrysing eller rim på vegen Er det kaldere skal ikke salt benyttes, da det ikke har noen effekt

Thumb

Hvilken type salt bruker vi?

Natriumklorid (NaCl) er vanligst. NaCl er det samme som vi bruker i mat. Det finnes som steinsalt eller sjøsalt. Steinsalt er mer finkornet enn sjøsalt, og løser seg fortere opp, derfor blir det oftere brukt på gang- og sykkelveger. Kjemikalier brukes også for å dempe støv. En saltlake av magnesiumklorid trekker til seg fuktighet fra luften slik at støvet bindes til vegoverflaten. Salting er en av årsakene til at vi har mindre svevestøv enn før.

Kontakt oss for gratis og uforpliktende tilbud

Nøkkelord; Brøyting og vintervedlikehold, brøyting med pickup, brøyting med lastebil, brøyting med hjullaster, brøyting med snøfreser, manuell snørydding, bortkjøring av snø, fjerning av snø fra tak, istapp fjerning, strøing med salt, strøing med sand, snørydding, snøbrøyting, Bergen Maskin & Transport, Hordaland