Mindre gravetjenester


Har dere behov for graving


Bergen Maskin & Transport AS utfører selv mindre gravearbeid, ved større prosjekt har vi sammarbeidspartnere. Sammen tar vi på oss de fleste typer gravearbeid. Vi utfører både store og små oppdrag for private, bedrifter og offentlig.


Dette er alt fra drenering av grøfter, avretting, oppbygging av mindre veier, parkeringsplasser, vannlekkasjer, vann og avløp. Gravearbeid / mindre grunnarbeid for hus, hytter, tilbygg m.m


Vi tar på oss alt arbeid i forbindelse med bygging og vedlikehold av veger og plasser. Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi tilby alt fra prosjektering til ferdig lagt asfalt.


Drenering og utvendig isolering av kjellere i hus og bygg. Vi bruker materiell av høy kvalitet for å sikre det beste resultatet. Vi har maskiner og utstyr for å komme til på de fleste steder.

Drenering


God drenering er ett viktig steg for å sikre godt innemiljø. Når vi utfører denne type arbeid dokumenteres dette ved at vi tar bilder og legger ved dokumentasjon, slik at kunden ser hva som er levert. Riktig høyde/fall på rørgate, avrenning, skille jord og pukkmasser med fiberduk er blant annet elementer som avgjør kvaliteten på levert arbeid.


Graving for drenering av nyanlegg, støttemurer, nye boliger og utskifting av gammel drenering rundt grunnmurer og grøntarealer/ hager med mer. Komplette arbeider etter forskrifter og ønsker fra kunden. Varige løsninger.

Grunnarbeid


Grunnarbeid er som oftest ”usynlig”, men faktisk den viktigste jobben som gjøres.


Det hjelper lite med flinke håndverkere til støping, steinlegging, asfaltering, hagearbeid osv, dersom grunnarbeidet ikke er godt nok.

Graving om vinteren?


Mange fordeler ved graving om vinteren.


1) Frost i bakken reduserer tilgrising av eiendommen på de steder der arbeidet skal foregå
2) Grøftens omfang i bredde blir redusert. Dette fordi frosten skaper større stabilitet i grøfteveggene
3) Hagen benyttes i mindre grad om vinteren.
4) Etterarbeid kan igangsettes før vekstsesong starter til våren, fordi massene har sunket ferdig.
5) En utsettelse av arbeidene til våren kan føre til lange ventetider før arbeidene igangsettes. Bransjen har da mye å gjøre og lange ventelister.
Dessuten er dette en tid da hagen igjen blir tatt i bruk etter vinteren.
6) Hagen kan tas i bruk relativt tidlig på våren.

Planering


Vi utfører planering av mindre plasser for garasjer, tilbygg, boder, parkering m.m.

Pigging


Vi utfører maskinell pigging av fjell og konstruksjoner der omfanget ikke er for stort og at det er mulig og sprenging kan unngås – eksempelvis inntil vegger og konstruksjoner eller installasjoner. Vi samarbeider her også med Moldestad Fjellsprengning AS som gjør dette når nødvendig.

Forespørsel: Ring oss på 47977474 eller send oss en e-post via kontaktskjema eller post@bmt.no Deretter avtaler vi en uforpliktende og gratis befaring. På befaringen kikker vi over hva som skal gjøres og kommer med tips. Deretter får du et skriftlig tilbud pr e-post.

Vann og avløp


Vi lokaliserer, graver og utbedrer problemer ved eksisterende installasjoner, samt nyanlegg.


Vi samarbeider med rørleggere og andre spesialister som kreves for oppdraget. Levering og montering av betong- og plastkummer for vann, spillvann, drensvann med mer.

Nøkkelord; Mindre gravetjenester, mindre gravearbeid, graving, private, bedrifter, offentlig, drenering av grøfter, avretting, oppbygging av veier, oppbygging av tomter, vannlekkasjer, vann og avløp, grunnarbeid for forretning- og industribygg hus hytter tilbygg mm, bygging og vedlikehold, Bergen Maskin & Transport, Hordaland