Massetransport

Bergen Maskin & Transport AS utfører transport av fyllmasser som pukk, sand, grus, singel, stein, jord og andre masser. Fyllmasser kan for eksempel brukes for å bygge opp en tomt, eller for å fylle ut ujevnt terreng der det skal lages grusvei/asfaltert vei.


Vi har også biler som er utstyrt med asfaltbalje for transport av asfaltmasser. Vi kan tilby konkurransedyktige priser og rask leveranse ved bestilling.

Oversikt av Masse / fraksjoner


Subus, fin


Bruksområde: Finavretting til belegningsstein, fotball- og lekeplasser, veigrus, strøgrus og asfaltproduksjon. Fraksjon: 0-4mm Egenvekt: 1,4t.

Singel, fin


Bruksområde: Strøsingel på is, finavretting, overflate på veier i parkanlegg, innkjørsler og hage, asfaltproduksjon. Fraksjon: 4-8mm Egenvekt: 1,24t.


Pukk, fin (grøftepukk)


Bruksområde: Grøfter, drenering, avretting, tilbakefylling rundt grunnmur. Fraksjon: 12-22mm Egenvekt: 1,37t.

Pukk, grov (ballastpukk, jernbanepukk)


Bruksområde: Ballastpukk til jernbane, bærelag, drenering, tilbakefylling rundt grunnmur. Godkjent i hht NS – EN 13450 Fraksjon: 32-65mm Egenvekt: 1,34t.


Grus, fin


Bruksområde: Veigrus, avretting for fotball- og lekeplasser. Fraksjon: 0-8mm Egenvekt: 1,6t.

Grus


Bruksområde: Veigrus og avretting før asfaltering. Fyllehøyde maks 10cm. Fraksjon: 0-16mm Egenvekt: 1,61t.


Hagesingel


Bruksområde: Overflate i parkanlegg, innkjørsler og hage, avretting, grøfter og asfaltproduksjon. Fraksjon: 8-11mm Egenvekt: 1,32t.

Bærelag


Bruksområde: Bærelag før asfaltering og annet topplag som 0/16. Brukes mye som bærelag under 0/8 eller 0/4 subbus med belegningsstein på toppen. Krever god drenering for å være telefri. Fyllehøyde 10-30 cm. Fraksjon: 0-32mm Egenvekt: 1,61t.


Singel


Bruksområde: Grøfter, avretting, overflate i parkanlegg, innkjørsler og hage. Fraksjon: 8-16mm Egenvekt: 1,37t.

Kult


Bruksområde: Forsterkningsmateriale til veibygging, drenering og tilbakefylling rundt grunnmur. Gode drenerende egenskaper. Telefri, ubegrenset fyllhøyde. Fraksjon: 20-120mm Egenvekt: 1,5t.

Leveringstid 1-2 Virkedager. Bestill på skjemaet under eller ring oss på tlf 47 97 74 74
Leveringsbetingelser.

Kunden er ansvarlig for at lasten kan leveres på egnet sted. Er lastebilen for stor med bomtur til følge, vil det bli fakturert kunde.

Hvilken type lastebil bruker vi? Vi bruker 3-akslet lastebil. Dette er den mest vanligste lastebiltype som benyttes.Den har god framkommelighet og svingradius i forhold til størrelse og kapasitet. Kapasitet ca 12 kubikk og ca 14 tonn last. Dette varierer utifra massens egenvekt osv Lastebilens bredde er 2.55m.

Fyll ut skjema under, så kontakter vi deg:

Hvilken type masse ønsker du å bestille

Jeg ønsker å få tilsendt faktura
JaNei

Jeg har lest og forstått leveringsbetingelsene
Ja

Nøkkelord; Massetransport, transport av masse, transport, subus fin, singel fin, pukk fin (grøftepukk), pukk grov (ballastpukk jernbanepukk), grus fin, grus, hagesingel, bærelag, singel, kult, Bergen Maskin & Tranpsport, Hordaland