Når kvalitet betyr noe...


Velkommen til Bergen Maskin & Transport AS

Vi i Bergen Maskin & Transport AS er stolte over våre ansatte, utstyret vårt og kundene våre. Vi er opptatt av at alle våre ansatte, kunder og samfunnet rundt oss skal oppleve at vi leverer tjenester og produkter på en sikker og effektiv måte. Vi arbeider målrettet for at den daglige arbeidsutførelse skal være preget av vår visjon og våre verdier. Vi har satt oss høye mål for kvalitet og HMS.

På tide med ny asfalt?

BERGEN MASKIN & TRANSPORT


Vi asfalterer for deg - med god kvalitet, riktig tid og pris! Vi utfører asfaltering av veier, gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser, fortau, garasjeanlegg, hullapping m.m Vi utfører reprasjoner i asfalt enten det har oppstått skader eller det trengs reasfaltering etter gravearbeid/reprasjoner av eksisterende asfalt. Vi er en total leverandør som kan ta alt fra oppretting, gravearbeid, transport og Asfaltering slik at du bare behøver og forholde deg til en leverandør.
Les mer